جزئیات زلزله 4.1 گیوی استان اردبیل، افزایش فعالیت لرزه ای در شمال غرب و غرب البرز

به گزارش مجله گوگل ایرانی، در هفته گذشته علاوه بر رخدادهای لرزه ای در استان هایی چون کرمان، کرمانشاه، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و فارس، زلزله ای نیز با بزرگای 4.1 در گیوی استان اردبیل به ثبت رسید که به گفته محققان این منطقه بعد از زلزله 4.5 اسالم در 5 بهمن ماه امسال، بر لرزه زایی آن افزوده شده است.

جزئیات زلزله 4.1 گیوی استان اردبیل، افزایش فعالیت لرزه ای در شمال غرب و غرب البرز

به گزارش خبرنگاران، در ساعت 13:01 روز پنج شنبه 11 بهمن ماه زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در استان اردبیل و در حوالی شهر گیوی رخ داد که مختصات کانونی این زمین لرزه در طول جغرافیایی 48.345، عرض جغرافیایی 37.683 و عمق 10 کیلومتر بوده است. رومرکز این زلزله در یک کیلومتری گیوی، و 17 کیلومتری خلخال گزارش شد.

موقعیت کانونی زلزله 1.4 گیوی

دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تا روز گذشته این زمین لرزه با دو پس لرزه با بزرگای 2.5 در ساعت 14 و 58 و 3.2 در ساعت 20 و 18 دقیقه روز 11 بهمن ماه همراه بوده است، خاطر نشان کرد: پس از زمین لرزه 4.5 اسالم در ساحل غربی دریای مازندران که در حوالی اسالم در روز 5 بهمن ماه جاری رخ می توان گفت فعالیت لرزه ای در شمالغرب و غرب البرز افزون تر شده است.

موقعیت زمین لرزه های 4.5 اسالم و 4.1 گیوی

بیت اللهی در مورد گسل مسبب این زلزله توضیح داد: رومرکز زلزله 4.1 گیوی در راستای گسل ماسوله قرار گرفته که احتمالاً گسل مسبب این زمین لرزه باشد.

زلزله های 12 سال اخیر منطقه، فعالیت قابل ملاحظه خط واصل رومرکز زلزله های اسالم - گیوی

وی اضافه نمود: همچنین از سوی شمال خاوری و از مجاورت هیر استان اردبیل، امتداد گسل سنگاور به رومرکز زلزله 4.1 گیوی نزدیک می گردد که احتمالاً گستره مجاورت دو گسل زمین لرزه ای ماسوله و سنگاور، تشکیل گره تکتونیکی فعالی را در این منطقه داده است و موجب رخداد زمین لرزه های متعددی است.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه نمود: بر این اساس به نظر می رسد که فاصله 65 کیلومتری بین دو رومرکز زلزله های اسالم با بزرگی 4.5 و گیوی با بزرگی 4.1 از نظر لرزه خیزی، فعال است و شاید گسلی شناسایی نشده با راستای شرقی - غربی در وسط دو نقطه رومرکزی زلزله قرار گرفته باشد.

به گفته این محقق، محل کانونی زلزله 4.1 گیوی، که زون مجاورت دو گسل ماسوله و سنگاور است، به دلیل تشکیل گره تکتونیکی، فعال بوده و زمین لرزه های متعددی در طول 12 سال اخیر در این ناحیه اتفاق افتاده است.

بیت اللهی همچنین تاکید نمود: سمت جنوبی استان اردبیل در نقشه پهنه بندی خطر زلزله آئین نامه 2800 در زون با خطر بسیار بالا قرار می گیرد، رومرکز زلزله 4.1 گیوی نیز در حدفاصل دو پهنه خطر بالا و بسیار بالا قرار گرفته است.

موقعیت رومرکز زلزله 1.4 گیوی در نقشه پهنه بندی خطر زلزله آئین نامه 2800

وی ادامه داد: از این رو ضروری است که گستره عبوری زون با خطر بسیار بالا در جنوب استان اردبیل و جنوب غرب استان گیلان از نظر ارزیابی های لرزه ای به دقت مورد پایش قرار گیرد. این راستا مراکز جمعیتی مانند کلور و هشتجین را در بر گرفته و از مجاورت شهرهای خلخال و گیوی گذر می نماید.

علاوه بر زلزله مهم گیوی استان اردبیل در هفته گذشته زلزله های دیگر و مهمی اتفاق افتاده که به این توضیح است:

شنبه 6 بهمن

زلزله 2.5 در گیلانغرب استان کرمانشاه، 2.6 در کوهرنگ استان بوشهر رخ داد.

در رفسنجان استان کرمان زلزله ای با بزرگی 3 رخ داد که عمق آن در 14 کیلومتری و مرکز این زمین لرزه در 12 کیلومتری بهرمان، 15 کیلومتری فردوسیه و 15 کیلومتری اسماعیل آباد این استان به ثبت رسید.

یکشنبه 7 بهمن

در سیرجان استان کرمان زلزله 2.6و در بجنورد استان خراسان شمالی زلزله 2.7 به ثبت رسید.

دوشنبه 8 بهمن

در گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله 2.8، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله 2.5، شهداد استان کرمان زلزله 2.6، جیرفت استان کرمان زلزله 2.7، در فاریاب استان کرمان زلزله 2.9، دانسفهان استان قزوین زلزله 2.5، پارود استان سیستان و بلوچستان زلزله 2.8، تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2.5، به ثبت رسید.

در جم استان فارس زلزله ای به بزرگی 3 رخ داد که عمق آن در 18 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 15 کیلومتری دهرم، 25 کیلومتری دولت آباد این استان بوده است.

سه شنبه 9 بهمن

در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله 2.6 گزارش شد.

در منطقه تخت استان هرمزگان زلزله ای به بزرگی 3.4 رخ داد که عمق آن در 12 کیلومتری و کانون رومرکز این زمین لرزه در 17 کیلومتری تخت، 28 کیلومتری قلعه قاضی و 44 کیلومتری سرگز این استان گزارش شد.

چهارشنبه 10 بهمن

در فریدون شهر استان اصفهان زلزله 2.7، سیمین شهر استان گلستان زلزله 2.7، قره ضیاالدین استان آذربایجان غربی زلزله 2.6، در سرگز استان هرمزگان زلزله 2.8 به ثبت رسید.

ساوه استان مرکزی زلزله 3 را تجربه که عمق آن در 8 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 18 کیلومتری ساوه، 33 کیلومتری تفرش و 35 کیلومتری غرق آباد این استان به ثبت رسید.

در منطقه مزایجان استان فارس زلزله ای با بزرگی 3.7 رخ داد که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 28 کیلومتری مزایجان ،35 کیلومتری لار و 35 کیلومتری بنارویه این استان بوده است.

دیباج استان سمنان نیز با زلزله ای به بزرگی 3 و در عمق 10 کیلومتری لرزید. کانون این زمین لرزه در 6 کیلومتری دیباج، 26 کیلومتری دامغان و 34 کیلومتری مجن این استان گزارش شد.

در کنارتخته استان فارس زلزله ای به بزرگی 3.4 در عمق 13 کیلومتری رخ داد که کانون آن در 6 کیلومتری کنار تخته و 6 کیلومتری خشت استان فارس و 19 کیلومتری وحدتیه استان بوشهر بوده است.

پنج شنبه 11 بهمن

در ماکو استان آذربایجان غربی زلزله 2.5، مزایجان استان فارس زلزله 2.8، چلگرد استان چهارمحال و بختیاری زلزله 2.9، تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2.7، نجف شهر استان کرمان زلزله 2.9 رخ داد.

در شنبه استان بوشهر زلزله ای به بزرگای 3.5 در عمق 15 کیلومتری رخ داد که کانون رومرکز آن در 29 کیلومتری شنبه و 30 کیلومتری بوشکان استان بوشهر و 31 کیلومتری فراشبند استان فارس بوده است.

جیرنده استان گیلان نیز با زلزله ای به بزرگی 3.1 لرزید. این زمین لرزه در 8 کیلومتری و در 11 کیلومتری جیرنده، 19 کیلومتری بره سر و 29 کیلومتری دیلمان این استان گزارش شد.

گیوی استان اردبیل نیز با زلزله ای به بزرگی 4.1 لرزید که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در یک کیلومتری گیوی، 15 کیلومتری فیروزآباد و 17 کیلومتری خلخال این استان بوده است. زلزله 2.5 و 3.2 در عمق 8 کیلومتری از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

آدینه 12 بهمن

در هجدک استان کرمان زلزله 2.7 و 2.8 و جزیره هرمز استان هرمزگان زلزله 2.6 به ثبت رسید.

در سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد زلزله ای به بزرگی 3.1 در عمق 9 کیلومتری لرزید. این زمین لرزه در 12 کیلومتری سی سخت و 27 کیلومتری چیتاب استان کهگیلویه وبویر احمد و 16 کیلومتری کمه استان اصفهان به ثبت رسید.

دیباج استان سمنان با زلزله 3.2 لرزید که عمق آن در 8 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 16 کیلومتری دیباج، 20 کیلومتری دامغان استان سمنان و 45 کیلومتری بیشه بنه استان مازندران بوده است.

علامرودشت استان فارس زلزله 3.3 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در 26 کیلومتری علامرودشت، 26 کیلومتری محمله و 27 کیلومتری وراوی این استان بوده است.

در گلزار استان کرمان زلزله 3.1 رخ داد که عمق آن در 8 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 24 کیلومتری گلزار ،26 کیلومتری ماهان و 29 کیلومتری جوپار این استان گزارش شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 16 خرداد 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: iranigoogle.ir شناسه مطلب: 107

به "جزئیات زلزله 4.1 گیوی استان اردبیل، افزایش فعالیت لرزه ای در شمال غرب و غرب البرز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات زلزله 4.1 گیوی استان اردبیل، افزایش فعالیت لرزه ای در شمال غرب و غرب البرز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید