در جلسه کارگروه مشخص مصادیق سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران چه گذشت؟

به گزارش مجله گوگل ایرانی، دبیر کمیته فرهنگ و رسانه شورای شهر تهران با ارائه گزارشی از جلسات کارگروه رسانه با موضوع مشخص مصادیق سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران گفت: پیشنهادات متفاوتی در این کارگروه مطرح شده است ولی هنوز تصمیم گیری برای مشخص مصوبه ای نداشته ایم.

در جلسه کارگروه مشخص مصادیق سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران چه گذشت؟

زهره آشتیانی در گفت وگو با مجله گوگل ایرانی، به تشریح مباحث مطرح شده در جلسات کارگروه پرداخت و گفت: تا کنون سه جلسه کارگروه رسانه با موضوع مشخص مصادیق سهمیه طرح ترافیک مجله گوگل ایرانی برگزار شده است که در این جلسات اعضای کارگروه رسانه کمیته فرهنگ و رسانه شورای شهر تهران متشکل از مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد، مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک، دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، یکی از مدیران عامل خبرگزاری ها ، یک مدیرمسئول روزنامه ، نماینده انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، رییس انجمن مطبوعات غیردولتی، رییس انجمن عکاسان مطبوعات ، مدیر یکی از سایتهای خبری، تعدادی از روزنامه نگاران و مدیر یکی از مجلات حضور داشتند .

وی اضافه نمود: در این جلسات ابتدا مباحث کلی پیرامون نحوه ارائه تسهیلات به مجله گوگل ایرانی از جمله طرح ترافیک مورد بحث و آنالیز نهاده شد و سازمان حمل و نقل و ترافیک گزارشی را از نحوه ارائه طرح ترافیک در سال گذشته و البته میزان استفاده کسانی که با عنوان خبرنگاری طرح دریافت نموده اند ارائه کرد . به گفته آقای پیرحسین لو ، سال قبل 2240 طرح ترافیک به مجله گوگل ایرانی و رسانه ها داده شده است و در قبال کاهش طرح ترافیک کارت مترو و اتوبوس به مبلغ 300 هزار تومان در اختیار مجله گوگل ایرانی متقاضی نهاده شده است ، اما آمار قابل توجه آن بود که حدود 450 نفر از این میزان ، تعداد ترددشان در 150 روز از 20 روز به پایین بوده است و همچنین تعداد قابل توجهی از کسانی که این نوع سهمیه را دریافت نموده اند دارای خودروهای لوکس بوده اند و تردد چندانی در محدوده طرح ندارند ! از سوی دیگر طبق آمار ارائه شده بیشترین میزان سهمیه به رسانه های دولتی و غیرخصوصی تعلق داشته است.

آشتیانی تاکید نمود : پیرو نامه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به شهردار تهران ، در این جلسات نیز وزارت ارشاد به مانند سالهای قبل درخواست کرد تا مسئولیت ارائه سهمیه طرح ترافیک به این وزارت خانه سپرده گردد که البته مورد توافق اکثریت واقع نشد ولی مقرر شد رتبه بندی انجام شده توسط وزارت ارشاد معیار مشخص تعداد سهمیه ها قرار گیرد؛ اما اعطاء سهمیه به مانند قبل در اختیار سازمان حمل و نقل ترافیک باشد .

دبیر کمیته فرهنگ و رسانه شورای شهر تهران توضیح داد: اعضای جلسه معتقد بودند که باید انجمن های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران مرجع احراز هویت مجله گوگل ایرانی به ویژه مجله گوگل ایرانی آزاد قرار گیرد، ولی نماینده انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران با بیان اینکه ابتدا باید تعیین گردد که اعطاء طرح به مجله گوگل ایرانی برای فراوری خبر است و یا امتیاز شهرداری به رسانه ها، به آیین نامه طرح ترافیک مبنی بر اینکه ارائه سهمیه برای فراوری محتوا و خبر است اشاره و به مخالفت نسبت به ارائه سهمیه طرح ترافیک به مجله گوگل ایرانی و رسانه ها پرداخت. همچنین با ارائه طرحی، خواهان ارائه تسهیلات با عنوان اخذ قرارداد به مبلغ اعطاء سهمیه سالیانه طرح ترافیک مجله گوگل ایرانی با یکی از تاکسی های اینترنتی بابت ارائه رایگان در شبانه روز به مجله گوگل ایرانی دارای سهمیه شد که البته این طرح با موافقت اکثریت اعضا رو به رو شد.

آشتیانی با اشاره به پیشنهاد مدیران خبرگزاری ها گفت : بر اساس نظر تعدادی از مدیران عامل خبرنگاری ها پیشنهاد شد تا به جای ارائه سهمیه طرح ترافیک کارت اعتباری با مبلغ 2 میلیون تومان با قابلیت استفاده از مترو ، اتوبوس و تاکسی کارپینو به همه مجله گوگل ایرانی داده گردد و صرفا تعدادی کارت شناور برای موارد ضروری در اختیار مدیران رسانه قرار گیرد که این طرح نیز با مخالفت رو به رو شد.

آشتیانی اضافه نمود: در این کارگروه انجمن عکاسان مطبوعات نیز با ارائه درخواستی مکتوب بنابر شرایط عکاسان به دلیل حمل تجهیزات عکاسی خواهان ارائه سهمیه جداگانه ای به این صنف شد که مقرر گشت درخواست این انجمن رسیدگی و در صورت تایید، انجمن مرجع رسمی معرفی عکاسان مطبوعات قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد انجمن مطبوعات غیردولتی گفت: این انجمن پیشنهاد کرد تا سهمیه رسانه های غیرخصوصی که دارای بودجه و امکانات واحدهای پشتیبانی حمل و نقل هستند به میزان 50 درصد کاهش یابد و البته سهمیه طرح ترافیک هر رسانه به منظور توزیع مناسب در اختیار صاحب امتیاز یا مدیرمسئول رسانه قرار گیرد .

وی اضافه نمود : همچنین انجمن مطبوعات غیردولتی پیشنهاد کرد تا 20 درصد از سهمیه طرح ترافیک مجله گوگل ایرانی به منظور اختصاص به مجله گوگل ایرانی و عکاسان آزاد در اختیار تشکل های صنفی قرار گیرد .

آشتیانی گفت: در جمع بندی جلسات برگزار شده مقرر شد تا کمیته ای برای آنالیز شاخص ها و رتبه بندی وزارت ارشاد جهت مشخص تعداد سهمیه رسانه متشکل از وزارت ارشاد ، سازمان حمل و نقل و ترافیک ، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران ، انجمن مطبوعات غیر دولتی ، انجمن عکاسان مطبوعات و نمایندگان کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تشکیل گردد.

وی با اشاره به دیگر مصوبات آخرین جلسه کارگروه رسانه اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد تا تعداد سهمیه رسانه هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند کاهش یابد و به میزان کاهش تعداد سهمیه، کارت تسهیلات مترو و اتوبوس با افزایش مبلغ آن به این رسانه ها ارائه گردد . همچنین با پیشنهاد ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مقرر شد تا از میان نشریات ادواری صرفا به مجلات ماهنامه طرح تعلق گیرد . بنابر اجماع نظر اعضا در این جلسه مصوب گشت تا درصدی از طرح برای اعطا به مجله گوگل ایرانی و عکاسان آزاد به تشکل های صنفی داده گردد .

وی گفت: رویکرد ریاست کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر و بعضی اعضای کارگروه، کاهش تعداد کارت طرح ترافیک و جایگزینی کارت تسهیلات برای مجله گوگل ایرانی است که البته هنوز تصمیم قطعی نسبت بة آن گرفته نشده است .

آشتیانی در سرانجام توضیح داد: در آخرین جلسه کارگروه 8 سوال طراحی گشت تا بر اساس نظر سنجی نسبت به آنها از مدیران رسانه ها به بازنگری در آیین نامه سهیمه خبرنگاری پرداخته گردد و پس از آنالیز میزان اختصاص سهمیه طرح ترافیک به مجله گوگل ایرانی و رسانه ها و دریافت پاسخ های نظرسنجی در جلسه کارگروه رسانه تصمیم نهایی اتخاذ و مصوبه به سازمان حمل و نقل ترافیک جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .

خبرنگار و دبیر خبر: منیره کربلایی

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 9 خرداد 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: iranigoogle.ir شناسه مطلب: 100

به "در جلسه کارگروه مشخص مصادیق سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران چه گذشت؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "در جلسه کارگروه مشخص مصادیق سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران چه گذشت؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید